Menu

Duruelo Convent High School

SSC Toppers

Year

Name

%age

2018

Ishika Jaiswal

91.00
2017Shivansi Shishodia

93.40

2016

AQSA SHAIKH90.60

2015

Misba Khan &

Sahrish Khan

90.40

2014

Khan Rifka

93.60

2013

Macwan Komal

93.45

2012

Taibani Zeenat

94.18

2011

Pherwani Karishma

94.55

2010

D’Souza Charlene

92.73

2009

Ruchita Chatressa

89.84

2008

Jaya Rohara

87.38

2007

Shah Sneha

88.92

2006

Janian Vandana

89.60

2005

Mangalani Sonia

89.60

2004

P.C.Shesnia

90.13

2003

Gadre Shruti

89.20

2002

Sarguroh Arifa

88.53

2001

Yewle Pallavi

88.13

2000

Nanavty Prema

87.73

1999

Shanoo Kavita

87.86

1998

Nair Preeti

83.86

1998

Thawani Bhavna

83.86

1997

Iyer Rachana

84.80

1996

Dudani Leena

92.13

1995

Israni Manisha

89.28

1994

Raut Mukta

88.00

1993

Rawtani Dimple

88.14

1992

Fernandes Lillian

90.71

1991

Chhapra Shagufta

88.00

1990

Bhatia Dimple

89.14

1989

Punjabi Geetu

90.57

1988

Jumani Reshma

87.00

1987

Rajput Sushma

85.14

1986

Bala Kavita

90.57

1985

Ladha Shermin

84.85

1984

Arondekar Anjali

88.71

1983

Kantak Ashwini

83.30

1982

Kanwar Apurva

86.70

 

March 2018 SSC Toppers

1st Rank - Ishika Jaiswal - 91.00%

2nd Rank - Ketki Mohite -90.00%

3rd Rank - Manali Mahadik  - 89.80%